งานสอบสวน

 

พันตำรวจโท ศิลป์ชัย อ่ำศรี
รองผู้กำกับการ (สอบสวน)ฯ ช่วยราชการ
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี

 

 

 

 

 
พันตำรวจโท เด่น ศรีบรรเทา
สารวัตร(สอบสวน)
พันตำรวจโท ภัฎ ผดุงรัตน์
สารวัตร(สอบสวน
พันตำรวจโท ชูเชิด อนันต์สลุง
สารวัตร(สอบสวน)
พันตำรวจโท ศุภชัย ศรีเสถียรวงศ์
สารวัตร(สอบสวน)
     
พันตำรวจตรี จิรเดช จิรวัชรนนท์
สารวัตร(สอบสวน)
พันตำรวจโท สมยศ ชูเกียรติศิริ
สารวัตร(สอบสวน)
  พันตำรวจโท หญิง กิตสุภา เจริญพร
สารวัตร(สอบสวน)

 

   
ร้อยตำรวจเอก ขวัญชัย พันละบาล
รองสารวัตร (สอบสวน)
ร้อยตำรวจเอก พรชัย กุระจินดา
รองสารวัตร (สอบสวน)
ร้อยตำรวจเอก สุเมด ทองทับ
รองสารวัตร (สอบสวน)

 

 

 

 

   
ร้อยตำรวจเอก สาโรจน์ รัตนวิโรจน์
รองสารวัตร (สอบสวน)
ร้อยตำรวจโท หญิง สิริลักษณ์ ฮวบสกุล
รองสารวัตร (สอบสวน)
ร้อยตำรวจโท อลงกรณ์ ปาลวัฒน์
รองสารวัตร (สอบสวน)

 

   

ร้อยตำรวจโท ชลกร ลึกมณี
รองสารวัตร(สอบสวน)
ร้อยตำรวจโท สัณห์เพชร แดงพรหม
รองสารวัตร (สอบสวน)
 
  E-mail : policesaraburi@gmail.com กลับหน้าหลัก
     
Next