งานป้องกันปราบปราม
  พันตำรวจโท ธีร์นิติ เสียงลอย
รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี
 
พันตำรวจตรี วันชัย ศรีระภักดิ์
สารวัตรป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี
 
ร้อยตำรวจเอก สวัสดิ์ จิตรักษา
รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
ร้อยตำรวจเอกอัฎฐพล วงษ์ลีธนาภรณ์
สารวัตรป้องกันปราบปราม
ร้อยตำรวจเอก มานะ นิลกำแหง
รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
 
ร้อยตำรวจเอก ประนม การค้าเจริญ
รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
ร้อยตำรวจเอก อนุษิต ชื่นจู
รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
ร้อยตำรวจเอก สุรินทร์ แดนชัย
รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
 
 
ร้อยตำรวจเอก อาทิตย์ คำแกม
รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
 
ดาบตำรวจหญิง เรวดี ขุนพานเพิง
เจ้าหน้าที่ธุรการงานป้องกันปราบปราม
ดาบตำรวจหญิง สุปราณี สนศิริ
เจ้าหน้าที่ธุรการงานป้องกันปราบปราม

สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
webmaster:Muangsaraburi 55
โทรศัพท์ 0-3621-1014 โทรสาร 0-3621 1256

policesaraburi@gmail.com

กลับหน้าหลัก

  Next