สายการบังคับบัญชางานสืบสวน

พันตำรวจโท ศักดิ์ศิษฎ์ สายปรีชา
รองผู้กำกับสืบสวน
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี
  พันตำรวจตรี ยศธเดช สุขเทียบ
สารวัตรสืบสวน
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุร
งานสืบสวน

 

ร้อยตำรวจเอก เฉลิมพล โพธิ์สีมา
รองสารวัตรสืบสวน
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี

ร้อยตำรวจเอก ดำรง เกตุสมพงษ์
รองสารวัตรสืบสวน
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี

ร้อยตำรวจโท ปภณพรรษ ศรีสังข์
รองสารวัตร(สืบสวน)
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี

 

 

 
     
     
 
ดาบตำรวจ กิตติพงษ์ พลเยี่ยม
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสืบสวน
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี
สิบตำรวจโท หญิง มณิสรา ธรรมนิยม
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสืบสวน
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรีี
Next

 

สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
webmaster:Muangsaraburi 55
โทรศัพท์ 0-3621-1014 โทรสาร 0-3621 1256

policesaraburi@gmail.com

กลับหน้าหลัก