สายการบังคับบัญชางานอำนวยการ

   

พันตำรวจโท บุญญาภิวัตน์ บุญนิ่ม
สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี

งานทะเบียนพล/ต่างด้าว งานงบประมาณ/การเงิน งานนโยบายและแผน/เทคโน งานพัสดุ

ร้อยตำรวจเอก ธนาวุฒิ มีมา
รองสารวัตรอำนวยการ

ร้อยตำรวจตรี หญิง พรพิมล ศรีนิล
รองสารวัตร(ป้องกันปราบปราม)

ร้อยตำรวจตรี หญิง สุปราณี สมศักดิ์
งานนโยบายและแผน/เทคโนฯ

ดาบตำรวจหญิง น้ำค้าง เมืองวงษ์
งานพัสดุ

ร้อยตำรวจโท หญิง นารี แถวนาม
รองสารวัตร(ป้องกันปราบปราม)

สิบตำรวจโท มนตรี ศรีสมพงษ์
งานงบประมาณและการเงิน
สิบตำรวจตรี ชนะชัย ญานถวิล
งานนโยบายและแผน/เทคโนฯ
จ่าสิบตำรวจ หญิง วิชานี ชัยพัฒน์
งานพัสดุ

 

 

 

ดาบตำรวจหญิง วรรณภา ตลับนาค
งานกำลังพล

     
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 0-3621-1014 โทรสาร 0-3621-1256
webmaster:Muangsaraburi 54


E-mail : policesaraburi@gmail.com
กลับหน้าหลัก Next