สายการบังคับบัญชางานอำนวยการ

   

พันตำรวจโท บุญญาภิวัตน์ บุญนิ่ม
สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี

งานกำลังพล/ทะเบียนต่างด้าว งานงบประมาณ/การเงิน งานนโยบายและแผน/
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานพัสดุ

ร้อยตำรวจเอก ธนาวุฒิ มีมา
งานกำลังพล/ทะเบียนต่างด้าว

ร้อยตำรวจตรี หญิง พรพิมล ศรีนิล
งานงบประมาณและการเงิน

ร้อยตำรวจตรี หญิง สุปราณี สมศักดิ์
งานนโยบายและแผน/เทคโนฯ

ร้อยตำรวจตรีหญิง น้ำค้าง เมืองวงษ์
งานพัสดุ

ร้อยตำรวจโท หญิง นารี แถวนาม
งานกำลังพล/ทะเบียนต่างด้าว

สิบตำรวจโท มนตรี ศรีสมพงษ์
งานงบประมาณและการเงิน
สิบตำรวจตรี ชนะชัย ญานถวิล
งานนโยบายและแผน/เทคโนฯ
ดาบตำรวจ หญิง วิชานี ชัยพัฒน์
งานพัสดุ

 

 

 

ดาบตำรวจหญิง วรรณภา ตลับนาค
งานกำลังพล

     
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 0-3621-1014 โทรสาร 0-3621-1256
webmaster:Muangsaraburi 54


E-mail : policesaraburi@gmail.com
กลับหน้าหลัก Next