สายการบังคับบัญชา

พันตำรวจเอก ธนินท์รัฐ วิชทิพยนานนท์

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี

พันตำรวจโท ธีร์นิติ เสียงลอย พันตำรวจโท มนชัย รุ่งเรืองเศรษฐ์ พันตำรวจโท ศักดิ์ศิษฎ์ สายปรีชา พันตำรวจโท สิทธิเดช เรืองสม
รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุร
องผู้กำกับการ(สอบสวน)
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุร
รองผู้กำกับการสืบสวน
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี
รองผู้กำกับการจราจร
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุร