วัดพระพุทธฉาย

 
  พระพุทธฉายตั้งอยู่ที่ตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองสระบุรี ห่างจากตัวอำเภอเมืองสระบุรีไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามเส้นทางถนนพหลโยธินไปทางกรุงเทพฯ ระยะทาง4กม. แล้วแยกซ้ายมือเข้าสู่วัดพระพุทธฉายระยะทาง3กม.สถานที่
ตั้งวัดพระพุทธฉายตั้งอยู่ชิดเชิงเขาอันเป็นที่ประดิษฐานพระ พุทธฉายในทางตำนานเชื่อว่าเป็นพระฉายาลักษณ์ขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับติดหน้าผาภายในมณฑป ประดิษฐานณ เงื้อมเขาฆาฎะกะ (เขาช่องลม) ค้นพบใน
รัชสมัย พระเจ้าทรงธรรมเมื่อค้นพบก็ได้ทรงสร้างมณฑปครอบพระฉายาลักษณ์ไว้เป็นที่เคารพสักการะ  และได้สร้างพระ
พุทธบาทจำลองบนยอดเขาฆาฎะกะบริเวณพระโมคลานะด้วยบนยอดเขา นี้สามารถขึ้นไปถึงยอดสุดได้โดยรถยนต์และ
เดินเท้า โดยมีบันได และถนนคอนกรีตขึ้นลงจากยอดเขาจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพของจังหวัดสระบุรีได้อย่างกว้าง
ขวางสวยงาม

พระพุทธนิโรคันธรายชัยวัฒน์จตุรทิศ

 

พระพุทธรูปองค์นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระมหา กรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ กรมการ
รักษาดินแดนสร้างขึ้นเพื่อโปรด เกล้าพระราชทานให้แก่จังหวัดต่างๆนำไปประดิษฐานไว้เป็นพระ
พุทธรูปประจำ ทิศทั้ง 4 ของประเทศไทยโลหะที่ใช้เป็นทองเหลือง สามส่วนทองแดงหนึ่งส่วน
ทองขาวหนึ่ง ส่วน รวมน้ำหนักโลหะทั้ง สิ้นประมาณ 400 กิโลกรัม จังหวัดที่ได้รับพระราชทาน
มี 4 จังหวัด คือ จังหวัดสระบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดลำปาง และเมือง พัทยา โดยได้โปรดเกล้า
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัด ไปรับพระราชทาน ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2511 สำหรับพระพุทธรูปองค์น ี้ได้โปรดเกล้า พระราชทานให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีอัญเชิญขึ้นเป็นพระพุทธรูปประจำ ทิศตะวันออก ขณะนี้
ประดิษฐานอยู่ณวัดศาลาแดงหน้าศาลากลาง จังหวัดสระบุรี

 

น้ำตกสามหลั่น

น้ำตกสามหลั่น ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี ซึ่งเลยจากทางเข้าสู่วัดพระพุทธฉาย( เส้นทางเดียวกัน )
เลย เข้าไปอีกประมาณ 4กม. จึงจะถึงสวนวนอุทยานน้ำตกสามหลั่นวนอุทยาน แห่งนี้เหมาะสม สำหรับ นักนิยมไพร เพราะมีพันธุ์ไม
้ต่าง ๆ มากมาย น้ำตกมี ลักษณะเป็นสามชั้น ในฤดูฝนน้ำตกจะไหลแรงมาก สำหรับ ท่านที่จะมาเที่ยวน้ำตกในวนอุทยานแห่งนี้
ควรจะมาในฤดูฝน และ บริเวณใกล้เคียงกับน้ำตกนี้ ยังมีน้ำตกอีกแห่งหนึ่ง เรียกว่า " น้ำตกโตนรากไทร " ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้
น้ำตกสามหลั่น

Next