พื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด จำนวน 11 ตำบล
1.   ตำบลปากเพรียว
2.   ตำบลดาวเรือง
3.   ตำบลนาโฉง
4.   ตำบลโคกสว่าง
5.   ตำบลหนองโน
6.   ตำบลตะกุด
7.   ตำบลตลิ่งชัน
8.   ตำบลกุดนกเปล้า
9.   ตำบลหนองยาว
10. ตำบลปากข้าวสาร
11. ตำบลหนองปลาไหล
 
มีหน่วยบริการประชาชน จำนวน 10 แห่ง .....ให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง .........

หน่วยบริการประชาชนสะพานดำ
0-3631-9205,0-3623-1637

หน่วยบริการประชาชนสะพานดำหน่วยบริการประชาชนสุดบรรทัด
0-3631-5670
0-3631-9205,0-3623-1637
หน่วยบริการประชาชนบายพาส (เสาไห้ )
0-3639-1264
หน่วยบริการประชาชนดาวเรือง
0-3622-3488
หน่วยบริการประชาชนแก่งขนุน หน่วยบริการประชาชนปากข้าวสาร
0-3622-3994
ตำรวจชุมชนตำบลโคกสว่าง
0-3622-3486
ตำรวจชุมชนตำบลหนองปลาไหล
0-3630-3226
ตำรวจชุมชนตำบลกุดนกเปล้า
0-3621-3250
ตำรวจชุมชนตำบลหนองยาว
0-3690-1164
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
webmaster:Muangsaraburi 511
โทรศัพท์ 0-3621-1014 โทรสาร 0-3631-3621

policesaraburi@gmail.com
กลับหน้าหลัก