สายการบังคับบัญชางานสอบสวน

พ.ต.ท.มนชัย รุ่งเรืองเศรษฐ์
รองผู้กำกับการ (สอบสวน)
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี

พ.ต.ท.ณัฐชาติ เกตุชาติ
รองผู้กำกับการ (สอบสวน)
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุร

พ.ต.ท.ศุภชัย ศรีเสถียรวงศ
สารวัตร(สอบสวน)
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุุรี

พ.ต.ท.ชูเชิด อนันต์สลุง
สารวัตร(สอบสวน)
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี
 

 

ร.ต.อ.ขวัญชัย พันละบาล

ร.ต.อ.สาโรจน์ รัตนวิโรจน์
ร.ต.อ.ภัทรพล ปิ่นทอง

ร.ต.อ.ชราวุธ ปานเชี่ยวชาญ

ร.ต.อ.เสกสรร อุดมทรัพย์

 
ร.ต.ต.หญิง ลีลาวดี นุริตมนต์
ร.ต.ต.หญิง ศิริลักษณ์ ฮวบสกุล
 
         
         
        กลับหน้าหลัก