สายการบังคับบัญชางานสอบสวน

   

พ.ต.ท.โชคอำนวยพร คำนุ
รองผู้กำกับการ (สอบสวน)
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี

พ.ต.ท.ณัฐชาติ เกตุชาติ
รองผู้กำกับการ (สอบสวน)
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุร

พ.ต.ท. สุทธิชัย ศรีอ่อน
รองผู้กำกับการ(สอบสวน)
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี

พ.ต.ท.ศุภชัย ศรีเสถียรวงศ์
พ.ต.ต.ชูเชิด อนันต์สลุง
ร.ต.อ.สมศักดิ์ อึ่งน้อย
ร.ต.อ.ไพฑูรย์ พันธ์กล้วยไม้
ร.ต.อ.ขวัญชัย พันละบาล
ร.ต.อ.เสกสรร อุดมทรัพย์
ร.ต.อ.ชราวุธ ปานเชี่ยวชาญ
ร.ต.อ.ภัทรพล ปิ่นทอง
ร.ต.อ.สุทิน ศรีอ่อน
ร.ต.ต.หญิง ศิริลักษณ์ ฮวบสกุล
ร.ต.ต.หญิง ลีลาวดี นุริตมนต์
ร.ต.ท.ชลอ ศิริมงคล
ร.ต.ต.สมชัย ดาวเที่ยง
         
         
        กลับหน้าหลัก