พ.ต.ท.จักรพงษ์ มหิสนันท์
รอง ผกก.(จร.)สภ.เมืองสระบุรี

สารวัตรจราจร

พ.ต.ท.นรินทร์เนตร ศรีสุข
สว.จร.สภ.เมืองสระบุรี

รองสารวัตรจราจร
ร.ต.อ.ไพศาล ทรงบุญเขตกุล ร.ต.ท.สามารถ เยาวยอด
 

 

 

 

กิจกรรม/ผลงาน

ศูนย์บังคับการจราจร สภ.เมืองสระบุรี
การอำนวยความสะดวกจราจรในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี
  กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน
 
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร. 036 211014 Fax - 036313621 webmaster muangsaraburi 511
E-mail : policesaraburi@gmail.com