สายการบังคับบัญชางานจราจร
 

พ.ต.ท.สิทธิเดช เรืองสม
รอง ผกก.(จร.)สภ.เมืองสระบุรี

พ.ต.ต.กฤษฎา คงเจริญจิตร์
สว.จร.สภ.เมืองสระบุรี

 


 
 

ร.ต.อ.ไพศาล ทรงบุญเขตกุล
รอง สว.จร.สภ.เมืองสระบุรี

ร.ต.อ.สามารถ เยาวยอด
รอง สว.จร.สภ.เมืองสระบุร

ร.ต.อ.นฤทธิื ภูกาม
รอง สว.จร.สภ.เมืองสระบุรี

 
       
   
  ร.ต.อ.สุทธิรักษ์ เคร่งจริง
รอง สว.จร.สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.อ.ปกรธรรม เจริญเร็ว
รอง สว.จร.สภ.เมืองสระบุรี
ร.ต.อ.สมชาย อินสุวรรณ์
รอง สว.จร.สภ.เมืองสระบรี
 

กิจกรรม/ผลงาน

 
ศูนย์บังคับการจราจร สภ.เมืองสระบุรี
การอำนวยความสะดวกจราจรในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี

กิจกรรม/โครงการ/ผลงาน

 

 
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร. 036 211014 Fax - 036313621 webmaster muangsaraburi 511
E-mail : policesaraburi@gmail.com