สายการบังคับบัญชางานป้องกันปราบปราม
พ.ต.ท.ธีร์นิติ เสียงลอย
รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี

สารวัตรป้องกันปราบปราม

 

 

พ.ต.ท.พงษ์ศธร กิ่มเพชร
สวป.สภ.เมืองสระบุรี

 
รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
   
ร.ต.อ.ศราวุธ โกษีโรจน์
ร.ต.อ.สุวิทชัย เต้าทอง
ร.ต.อ.จเร หร่ายสกุล
ร.ต.อ.สวัสดิ์ จิตรักษา
 
ร.ต.อ.ประยุตน์ ทองดีนอก
ร.ต.อ.อัฎฐพล วงษ์ลีธนาภรณ์
ร.ต.ต.มานะ นิลกำแหง
ร.ต.ท.ประนม การค้าเจริญ
 
   
ร.ต.ท.อาทิตย์ คำแกม
 
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ด.ต.หญิง เรวดี ขุนพานเพิง ด.ต.หญิง สุปราณี สนศิริ
ผลงาน /กิจกรรม

สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
webmaster:Muangsaraburi 511
โทรศัพท์ 0-3621-1014 โทรสาร 0-3631-3621

policesaraburi@gmail.com

กลับหน้าหลัก