สายการบังคับบัญชางานป้องกันปราบปราม
พ.ต.ท.ธีรวีร์ อินทกูล
รองผู้กำกับการ ฝ่ายป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี

สารวัตรป้องกันปราบปราม

พ.ต.ท.เสฎฐวุฒิ สุภกิจนันท์
สวป.สภ.เมืองสระบุรี
พ.ต.ท.บุรินทร์ ยมจินดา
สวป.สภ.เมืองสระบุรี

พ.ต.ท.พงษ์ศธร กิ่มเพชร
สวป.สภ.เมืองสระบุรี

พ.ต.ต.ชาญเกรียงไกร เอกวริษฐ์
สวป.สภ.เมืองสระบุรี
รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
   
ร.ต.อ.ศราวุธ โกษีโรจน์
ร.ต.อ.สุวิทชัย เต้าทอง
ร.ต.อ.จเร หร่ายสกุล
ร.ต.อ.สวัสดิ์ จิตรักษา
 
ร.ต.อ.ประยุตน์ ทองดีนอก
ร.ต.อ.อัฎฐพล วงษ์ลีธนาภรณ์
ร.ต.ต.มานะ นิลกำแหง
ร.ต.ท.ประนม การค้าเจริญ
 
   
ร.ต.ท.สุรินทร์ แคนชัย
ร.ต.ท.อาทิตย์ คำแกม
 
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ด.ต.หญิง เรวดี ขุนพานเพิง ด.ต.หญิง สุปราณี สนศิริ
ผลงาน /กิจกรรม

สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
webmaster:Muangsaraburi 511
โทรศัพท์ 0-3621-1014 โทรสาร 0-3631-3621

policesaraburi@gmail.com

กลับหน้าหลัก